Niewiele jest miejsc, do których nie chcemy wrócić. Niewiele takich, którymi nasycimy się już raz, a dobrze i kolejnych pobytów …